Ošetření

Při první návštěvě nového pacienta provádíme jeho registraci, která zahrnuje kompletní vyšetření včetně (pokud je třeba) RTG vyšetření, dále zakládáme zdravotní dokumentaci a navrhujeme léčebný plán. 
Před každým ošetřením předloží pojištěný pacient v recepci platnou kartičku zdravotní pojišťovny, cizinci bez pojištění v ČR cestovní pas.

Jak ošetřujeme

Vyšetření a RTG předchází léčbě.

Před zahájením ošetření je vždy stanoven léčebný a cenový plán celého ošetření.

Pacient je před každým zákrokem informován o svém stavu a podílí se na volbě nejvhodnější léčby.

Pro každý terapeutický zákrok dodržujeme doporučené postupy podle mezinárodně uznávaných standardů.

Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření, je pro pacienta vyhrazen termín s přihlédnutím na plánovaný úkon.

Den předem připomeneme termín SMS zprávou.

Vyžadujeme odpovědný přístup pacientů, jako jsou pravidelné preventivní kontroly jednou za šest měsíců v případě, že nejsou žádné obtíže.

Při nedodržení preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.

Pokud se pacient na daný termín nemůže dostavit, je povinen se  omluvit (telefonicky, e-mailem, SMS) alespoň 24 hodin předem.

V případě, že by se pacient bez omluvy opakovaně nedostavil na smluvený termín, bude vyřazen z evidence.

Ošetření dětí

Mezi půlrokem a rokem života dítěte by se s ním mělo začít chodit k zubnímu lékaři. Nejen proto, že je potřeba sledovat prořezávání a celkový stav dentice, ale hlavně z důvodu, aby si dítě začalo zvykat, že je třeba někam chodit ukazovat zoubky.

Díky individuálnímu a milému přístupu našich lékařů si děti zvykají na každopůlroční kontrolu, která omezí výskyt zubního kazu v pozdějším věku.
V případě nutnosti ošetření kazu volíme bezbolestný přístup. U dětí, jež se bojí ošetření je možné použít inhalační analgetikum, které sníží strach z celého ošetření. Další možnou metodou ošetření bojících se dětí, je možnost analgosedace či celkové sedace, kterou provádí tým zkušených dětských anesteziologů.
Díky našemu příjemnému personálu a vhodně zvoleným postupům se u dítěte omezí pocit strachu.

Dentální hygiena

Dentální hygiena je důležitou součástí preventivní stomatologické péče, jenž informuje pacienta o správném způsobu čištění zubů, výběru vhodných pomůcek, jenž zamezí vzniku zubního kazu, krvácení dásní, zápachu z úst, parodontitid.

Dentální hygiena zahrnuje odstranění zubního kamene nad dásní i pod dásní, odstranění měkkých povlaků, odstranění pigmentací z kávy a kouření, praktický nácvik čištění zubů a u pacientů s parodontitidou i poddásňové ošetření.
V případě zájmu je možné i bělení zubů.

Výplně

Po domluvě s ošetřujícím lékařem v závislosti na rozsahu a individuálním zvážení je možné zhotovení jak kompozitních, tak amalgámových přímých výplní.

U dětských pacientů je pak možnost zhotovení i dlouhodobě provizorních skloionomerních výplňových materiálů.

Protetika

Jedná se o náhrady větších částí zubů, nebo celých zubů náhradami zhotovenými v dentální laboratoři. Jelikož se v našem stomatologickém centru většina prací skenuje a přenáší do digitalizované formy, je vše rychlé a přesné.

Možné jsou jak fixní protetické práce, tak snímatelné náhrady. Mezi fixní protetické práce se řadí korunkové, či můstkové kovokeramické, nebo celokeramické práce, Dále kompozitní nebo keramické onleje a inleje. Fixní náhrady kotvené na implantátech.
Snímatelné náhrady se pak rozlišují podle rozsahu počtu nahrazovaných zubů na částečné a celkové. Snímatelné náhrady kotvené na implantátech, takzvané hybridní protézy.
Mezi snímatelnou protetiku patří i dlahy proti skřípání zubů nebo nosiče na bělení zubů.

Parodontologie

Jedná se o obor zabývající se sliznicemi dutiny ústní.

Nejčastější důvod návštěvy parodontologa je z důvodu parodontózy, což je postupný úbytek zubních úponů a kosti, které může vést až k rozsáhlým ztrátám zubů.
Parodontologie řeší i jiné jak estetické, tak funkční korekce, jako je třeba krytí recesů dásně, rozvolnění retní čí podjazykové uzdičky nebo prohloubení vestibula, kterým se získává více plochy, pro držení celkové snímatelných náhrad.
Poradíme Vám se speciální péčí a navrhneme možné varianty léčby.
Díky možnosti provádění operací laserem dochází k rychlejšímu a komfortnějšímu hojení.

Chirurgické zákroky

Jeden z nejčastějších chirurgických zákroků je chirurgická extrakce částečně prořezaných, nebo neprořezaných zubů moudrosti. Díky šetrnému přístupu a sešití extrakční rány předcházíme možným poextrakčním komplikacím.

Možné náhrady chybějících zubů se nejčastěji řeší implantáty. Takto lze nahradit jednotlivé zuby, můstek kotvený na dvou implantátech, až po nahrazení celých zubního oblouku u bezzubých čelistí. 

Při implantaci je kromě zdravotního stavu pacienta nejdůležitější množství kosti v implantované oblasti. Při nedostatku tvrdých zubních tkání lze dosáhnout augmentačními postupy, zvýšení objemu kosti v dané oblasti.

Další metodou náhrady chybějícího zubu je takzvaná autotransplantace zubu, kdy se vyextrahuje jeden zub, nejčastěji horní zub moudrosti, a vsadí se do připraveného lůžka po chybějícím zubu.
Dalšími chirurgickými zákroky prováděnými na našem pracovišti jsou:
  • resekce kořenového hrotu
  • chirurgické odstranění cyst a nezhoubných nádorů v dutině ústní, a celková onkologické prevence
  • chirurgická úprava protézního lože a zákroky preprotetické chirurgie
  • chirurgie měkkých tkání jako je odstranění uzdiček a vazivových pruhů, odstranění vlajícího hřebene měkké tkáně pod snímací protézou

Bezbolestné ošetření

Komfort pacienta při ošetření je pro nás prioritou, proto skoro všechny zákroky provádíme v lokální anestezii.

U pacientů, jež mají strach z ošetření je možné použít inhalační analgetikum, které sníží strach z celého ošetření.
U rozsáhlejších chirurgických výkonů nebo u fobických pacientů je možné využít krátkodobé celkové znecitlivění (tzv. analgosedace nebo celková sedace).
V těchto případech spolupracujeme se zkušeným anesteziologickým týmem.