Podpora

V průběhu let 2014–2015 bylo za podpory Evropských fondů v rámci operačního programu OPPK jako součást Stomatologického centra vytvořeno specializované pracoviště pro stomatochirurgii.

Tři nové ordinace zabezpečují veškeré služby dentoalveolární chirurgie a implantologie. Po zkompletování ošetřovatelského týmu zde budou prováděny i výkony vyžadující celkovou anestezii, respektive ošetření v analgosedaci.

Ordinace jsou plně vybaveny nejmodernějšími diagnostickými i ošetřovatelskými přístroji a nástroji (operační mikroskop, laser, VF chirurgie, digitální rtg aj.), k dispozici je dospávací pokoj s monitoringem stavu pacienta.

Stomatochirurgické služby toto pracoviště zajišťuje nejen pro pacienty vlastního stomatologického centra, ale i pro pacienty jiných ordinací (po předložení žádanky od ošetřujícího lékaře). Tyto služby jsou poskytovány ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, OZP, ČPZP, ZP Škoda. Pro nepojištěné pacienty nebo pacienty jiných zdravotních pojišťoven jsou výkony prováděny za přímou platbu.